search_api_autocomplete

Hospitalisatieverzekering

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering op de wettelijk verplichte ziekteverzekering. Ze dekt medische kosten ten gevolge van een ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling. Zo’n verzekering dekt bepaalde kosten verbonden aan de opname én aan de voorafgaande zorg en nabehandeling.

Hoe werkt het?

Bij een opname in een ziekenhuis wegens een ongeval, ziekte of een bevalling, kunnen de kosten hoog oplopen. De wettelijke ziekteverzekering biedt slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten. Om de patiënt te beschermen tegen de vaak hoge en onverwachte kosten verbonden aan een opname kan (en desgewenst ook voor de leden van het gezin) een aanvullende hospitalisatieverzekering afgesloten worden bij een privéverzekeraar of bij een verzekeraar behorend bij een ziekenfonds.

Een hospitalisatieverzekering wordt vaak op individuele wijze aangegaan, maar soms heeft de werkgever zijn werknemers (en indien gewenst ook de leden van hun gezin) verzekerd via een collectieve verzekering. 

Welke regels gelden er?

De hospitalisatieverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is een verzekering aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering waarvoor de verzekerde en zijn gezinsleden zijn aangesloten bij een ziekenfonds naar keuze.

De wetgever heeft voorzien in een aantal beschermingsmechanismen ten voordele van de verzekerde personen die op individuele wijze een hospitalisatieverzekering hebben afgesloten. Zo kan de verzekeraar niet zomaar een einde stellen aan de verzekering en kan hij de premie, de prestatie of de vrijstelling slechts in uitzonderlijke omstandigheden wijzigen. Bij de berekening van de premie zal met de individuele situatie rekening worden gehouden (leeftijd, gezondheid, …).

Bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering is het niet enkel belangrijk na te gaan welke schadegevallen gedekt zijn door de verzekering, maar ook na te gaan welke schadegevallen uitgesloten zijn (zoals bijvoorbeeld voorafbestaande ziektes), alsook na te gaan of eventuele maximaal uit te keren schadebedragen zijn opgenomen in de overeenkomst.

Binnen de grenzen bepaald in de overeenkomst, vergoedt de hospitalisatieverzekering de bedragen die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Vaak wordt ook een vrijstelling voorzien. In dat geval moet je als verzekerde zelf instaan voor een deel van de kosten.

Wat doet de FSMA?

De FSMA ziet toe op de eerbiediging van de verzekeringswetgeving door onder meer de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de verzekeringsdocumenten op te volgen.