search_api_autocomplete

Tak 23-levensverzekering

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Een tak 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingen.

Hoe werkt een tak 23-levensverzekering?

Geld dat in een tak 23-levensverzekering gestopt wordt, wordt na aftrek van kosten, belastingen en een eventuele overlijdensdekking, geïnvesteerd in een intern fonds van de verzekeringsonderneming. Dit fonds investeert in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed, … De waarde van dit fonds varieert voortdurend. Het rendement van een tak 23-levensverzekering hangt dan ook af van de evolutie van de waarde van het fonds.

Welke regels gelden er?

Tak 23-levensverzekeringen moeten voldoen aan de bepalingen van de verzekeringswetgeving.

Bij de commercialisering van tak 23-verzekeringen gelden er ook regels inzake de informatie die ter beschikking gesteld moet worden van de cliënt. Ook de reclame voor tak 23-producten moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over en publiciteit voor tak 23-verzekeringen. Eens de informatie en reclame gebruikt wordt, kan de FSMA nagaan of deze voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Daarnaast houdt de FSMA toezicht op het eerbiedigen van de verzekeringswetgeving en gaat ze na of bij het geven van beleggingsadvies het belang van de cliënt centraal wordt gesteld.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over tak 23-levensverzekeringen vindt u op Wikifin.be.