search_api_autocomplete

Woningverzekering

Wat is een woningverzekering?

Een woningverzekering of brandverzekering is een verzamelnaam voor diverse verzekeringen van woningen en andere gebouwen en de inhoud ervan.

Hoe werkt het?

Deze verzekering dekt de materiële schade aan een woning bij brand of andere vormen van schade zoals bij een explosie, storm, een natuurramp of een aanslag. Ze dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid wanneer een woning of de inboedel ervan schade berokkent aan anderen.

Welke regels gelden er?

Een woning- of brandverzekering is niet wettelijk verplicht. De wet voorziet wel in een minimumaantal risico’s die moeten worden verzekerd. Het gaat dan om schade aan de woning en de inboedel. Inbraak is niet in die risico’s inbegrepen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA ziet toe op de eerbiediging van de verzekeringswetgeving, onder meer inzake de informatie die aan de cliënten gegeven wordt. In dit verband onderzocht de FSMA of de verzekeringsdocumenten die worden gebruikt bij het aanbieden van een woningverzekering duidelijk en begrijpelijk zijn en voldoen aan andere wettelijke vereisten.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over woningverzekeringen vindt u op Wikifin.be.
Meer informatie over het FSMA-onderzoek over brandverzekering vindt u op deze website.