search_api_autocomplete
Home

Kan u uw pensioenovereenkomst stopzetten en/of van pensioeninstelling veranderen?

On this page

VAPZ en VAPZNP-overeenkomsten

 U kan steeds de VAPZ- of VAPZNP-overeenkomst stopzetten en een nieuwe overeenkomst sluiten bij een andere Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
. Daarbij heeft u de keuze om:

 • de reeds opgebouwde reserves bij de eerste Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  te laten. Deze zullen daar blijven evolueren met de behaalde rendementen tot aan uw pensioen;

Let op: wanneer u niet langer bijdragen betaalt!

Let op: wanneer u niet langer bijdragen betaalt, kan dit gevolgen hebben voor toekomstige winstdeelnames. Pensioeninstellingen kennen soms een lagere winstdeelname of zelfs helemaal geen enkele winstdeelname meer toe aan zogenaamde 'premievrije' contracten. Informeer u hierover bij uw pensioeninstelling.

 • de reeds opgebouwde reserves over te dragen naar uw nieuwe Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  . In dat geval mag de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  u geen verlies van winstdelingen ten laste leggen, of van uw reserves aftrekken. De nieuwe Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  mag geen instapkosten aanrekenen op de overgedragen reserves (nadien mag de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  wel periodieke kosten aanrekenen voor het beheer van de reserves).
   

  Indien de pensioenovereenkomst dit voorziet, kan de eerste Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  een afkoopvergoeding aanrekenen. Dit is een soort uitstapkost omdat u uw overeenkomst vroegtijdig stopzet en de reserves overdraagt. Of er een afkoopvergoeding wordt toegepast en hoeveel deze bedraagt moet worden bepaald in de pensioenovereenkomst. De wetgeving stelt wel beperkingen aan de afkoopvergoeding die verzekeringsondernemingen kunnen aanrekenen.

Bescherming van uw inleg

Bij VAPZ-overeenkomsten voorziet de wet in een bescherming van uw inleg. Zelfs als de beleggingen van de pensioeninstelling slecht zouden uitdraaien, heeft u bij pensionering toch minstens recht op de door u gestorte bijdragen. De bescherming geldt enkel voor het deel van de bijdragen dat gebruikt wordt voor de opbouw van het aanvullend pensioen en niet voor het deel waarmee de overlijdensdekking of het solidariteitsluik wordt gefinancierd. Deze wettelijke garantie wordt ook de '0%-garantie' genoemd.

Deze garantie geldt enkel op het ogenblik van de uitbetaling van het aanvullend pensioen en niet tijdens de looptijd van de VAPZ-overeenkomst. Bij een tussentijdse overdracht van de reserves naar een andere pensioeninstelling geniet u deze bescherming dus niet.

De pensioeninstelling waarnaar de reserves worden overgedragen moet op haar beurt de garantie slechts toepassen in functie van het nettobedrag dat zij ontvangt en op het ogenblik dat het aanvullend pensioen door haar wordt uitbetaald.

Zelfstandige bedrijfsleiders

Zolang u werkzaam bent als bedrijfsleider bij de onderneming die het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
heeft ingevoerd, kan u uw reserves niet op eigen initiatief overdragen. Enkel de onderneming kan dit doen.

Indien u ophoudt bedrijfsleider te zijn, kan u wel op eigen initiatief uw reserves overdragen naar een andere Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
die de reserves beheert overeenkomstig de wet op de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders (WAPBL).

Een overdracht kan enkel gebeuren tussen overeenkomsten die hetzelfde statuut hebben:

Overdracht kan enkel gebeuren tussen overeenkomsten die hetzelfde statuut hebben