search_api_autocomplete

Ondernemingsplan

Als u bent aangesloten bij een ondernemingsplan, geldt bij uw uitdiensttreding onderstaande procedure. 

 

30 dagen
 • De werkgever moet binnen de 30 dagen de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  op de hoogte brengen van uw uitdiensttreding. Deze termijn begint te lopen vanaf het ontslag of, als er één is, vanaf het einde van de opzegtermijn.
   
30 dagen
 • Na deze kennisgeving moet de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  binnen de 30 dagen een Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  opstellen en de werkgever bezorgen. De Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  moet volgende gegevens bevatten:
 
onmiddellijk
 • De werkgever moet u deze Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  onmiddellijk bezorgen.
 • In de praktijk gebeurt het vaak dat de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  de Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  rechtstreeks naar u stuurt.
   
30 dagen
 • Na ontvangst van de Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  heeft u 30 dagen de tijd om uw keuze mee te delen aan de werkgever of de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  . Meer informatie over de verschillende keuzemogelijkheden.
   
15 dagen
 • Heeft u uw beslissing meegedeeld aan uw werkgever, dan moet deze binnen de 15 dagen de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  hiervan op de hoogte brengen.
   
30 dagen
 • Wanneer u kiest voor de overdracht van uw reserve, moet de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  die overdracht uitvoeren binnen de 30 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van uw beslissing.
 • Wanneer de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  deze termijn overschrijdt, moet het over te dragen bedrag worden vermeerderd met de wettelijke interesten voor de periode van overschrijding.
   
11 maanden onbeperkt
 • Wanneer u de termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder uw keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.
 • Dit is echter niet definitief. U kan nadien nog een andere keuze maken:
  • Uw pensioenreserve in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   laten met een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
   Werknemers: Meer info.
   die overeenstemt met de Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
   Werknemers: Meer info.
   : tot 11 maanden na ontvangst van de Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
   Werknemers: Meer info.
   .
  • Uw pensioenreserve overdragen: onbeperkt in de tijd.