search_api_autocomplete
25.

Moet ik mijn dossier persoonlijk indienen?

Voor natuurlijke personen geldt dat de inschrijvingsaanvraag moet worden ingediend door de persoon die om de inschrijving vraagt, of door de persoon die deze daartoe heeft gemachtigd. Laatstgenoemde persoon handelt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die om de inschrijving vraagt, en moet het bewijs leveren dat hij een volmacht van die persoon heeft gekregen.

Voor rechtspersonen geldt dat de aanvraag wordt ingediend door het wettelijk bestuursorgaan of door een persoon die het wettelijk bestuursorgaan daartoe heeft gemachtigd. Laatstgenoemde persoon handelt dan onder de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan en moet het bewijs leveren dat hij een volmacht van het wettelijk bestuursorgaan heeft gekregen.