search_api_autocomplete
Home
25.

Moet ik mijn dossier persoonlijk indienen?

Voor tussenpersonen-natuurlijke personen geldt dat u ofwel de aanvraag zelf moet indienen, ofwel een volmacht moet geven aan een andere persoon. Deze handelt dan onder uw verantwoordelijkheid en moet een bewijs leveren van deze volmacht.

Voor rechtspersonen geldt dat de aanvraag wordt ingediend door het wettelijk bestuursorgaan of door een persoon die hiervoor een volmacht heeft verkregen. Deze laatste handelt dan onder de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan en moet een bewijs leveren van deze volmacht.