search_api_autocomplete

Wat wordt bedoeld met de tussenkomst van het RIZIV?

De gewone en sociale VAPZ-overeenkomsten zijn toegankelijk voor alle zelfstandigen.

Daarnaast bestaat er een RIZIV-statuut dat is voorbehouden aan bepaalde zorgverstrekkers.

Geneesheren, apothekers, tandheelkundigen en kinesitherapeuten die geconventioneerd zijn, kunnen de tussenkomst van het RIZIV gebruiken als een bijdrage in het kader van een overeenkomst die een vervangingsinkomen voorziet in geval van invaliditeit of als een bijdrage voor een sociale VAPZ-overeenkomst.

De RIZIV-tussenkomst wordt in principe rechtstreeks gestort aan de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
(verzekeringsonderneming of Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
Werknemers: Meer info.
) die de zorgverstrekker heeft gekozen.

De tussenkomst van het RIZIV wordt niet meegeteld voor de berekening van de maximale bijdrage die een zelfstandige in zijn VAPZ-overeenkomst mag storten.

Hierdoor kan de zelfstandige zorgverstrekker:

 • een sociale VAPZ-overeenkomst sluiten waarvoor het RIZIV een tussenkomst stort;
 • en daarnaast een gewone of sociale VAPZ-overeenkomst sluiten, waarin hij zelf Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  stort binnen een bepaalde limiet.
 

Deze regeling

Kenmerkend is dat deze regeling (onder bepaalde voorwaarden) geldt voor alle personen die één van de voornoemde medische activiteiten uitoefenen, ongeacht of ze zelfstandigen, werknemers of zelfs statutaire personeelsleden zijn.

Zorgverstrekkers onder een werknemersstatuut

Zorgverstrekkers die werken onder een werknemersstatuut kunnen hun RIZIV-tussenkomst aanwenden in het kader van een pensioenstelsel dat door hun werkgever wordt ingericht. In het geval hun werkgever niet in een pensioenstelsel voorziet, kunnen ze bij een pensioeninstelling uit deze lijst een overeenkomst sluiten ter opbouw van een individueel aanvullend pensioen dat voldoet aan de voorwaarden van een sociale VAPZ-overeenkomst.