search_api_autocomplete

Werkgeversbijdragen

 • De premies die de werkgever of de onderneming betaalt, worden beschouwd als aftrekbare kosten, op voorwaarde dat:
  • De 80%-regel wordt gerespecteerd. Dat betekent dat de premies er niet toe mogen leiden dat het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   samen met het wettelijk pensioen van de werknemer groter zou zijn dan 80% van diens laatste normale brutobezoldiging.
  • De pensioengegevens op een correcte wijze zijn aangegeven aan DB2P.

De werkgeversbijdragen worden niet beschouwd als loon, waardoor er geen normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Wel zijn de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
onderworpen aan een premietaks van 4,4% en een bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%.