search_api_autocomplete
Home

Jurist bij de dienst Auditoraat

Wil je als jurist bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken en word jurist bij onze dienst Auditoraat!

WAAR KOM JE TERECHT?

Je komt terecht in de cel Auditoraat. Aan het hoofd van deze dienst staat de auditeur van de FSMA.

Wanneer de FSMA, bij de uitoefening van haar wettelijke opdrachten, ernstige aanwijzingen vaststelt van een praktijk die aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, gelast het directiecomité de auditeur met het onderzoek van het dossier. De onderzoeken van de auditeur kunnen betrekking hebben op de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA. Misbruik van voorkennis en marktmanipulatie komen frequent aan bod, naast een veelheid aan andere domeinen, waaronder inbreuken op de prospectuswetgeving en op de MiFID-regels.

Wat houdt je functie in?

Op dit ogenblik zoekt de dienst een jurist voor de functie van rapporteur binnen de cel Auditoraat.

Als jurist ben je, onder leiding van de auditeur, belast met:

 • de behandeling van dossiers waarvoor een onderzoek is ingesteld;
 • het verrichten van onderzoeksdaden om de relevante feiten in kaart te brengen;
 • het schriftelijk opvragen van documenten en feitelijke gegevens;
 • het verhoren van betrokkenen en getuigen of het opvragen van telefoniegegevens;
 • de samenwerking met buitenlandse toezichthouders;
 • de feitenanalyse vanuit juridisch oogpunt;
 • het objectief opstellen van de onderzoeksverslagen met naleving van de toepasselijke procedurele regels.

Welke kennis, ervaring en vaardigheden bied jij?

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten.
 • Je hebt kennis van financiële wetgeving of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
 • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in financieel, straf- en/of administratief recht.
 • Je hebt een analytische ingesteldheid in combinatie met gevoel voor synthese.
 • Je beschikt over een grondige kennis van Nederlands en Frans.
 • Je weet je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en gestructureerde manier uit te drukken.
 • Je bent een teamspeler die evengoed zelfstandig kan werken.
 • Je toont een professionele ingesteldheid: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken.

Wat bieden wij jou?

 • De mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays, ...).
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (mogelijkheid tot telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlotte bereikbaarheid van de kantoren in het centrum van Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.