search_api_autocomplete
Home

Jurist op de dienst Centraal inspectieteam en Toezicht op de gedragsregels

Wil je als jurist meewerken aan een betere bescherming van de consument en het vertrouwen van het publiek in de financiële sector helpen vergroten?

Kom ons FSMA-team versterken en word jurist op de dienst ‘Centraal inspectieteam en Toezicht op de gedragsregels (cel Conduct)’

WAAR KOM JE TERECHT?

De dienst ‘Centraal Inspectieteam en Toezicht op de gedragsregels’ vervult een sleutelrol bij het opvolgen van de gedragsregels. Gedragsregels verplichten de ondernemingen om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor hun cliënten. De best bekende zijn de MiFID- en de IDD-gedragsregels. De FSMA ziet toe op hun naleving en draagt zo bij aan een financieel stelsel dat ten dienste staat van de samenleving, dat vertrouwen inboezemt en dat de consumentenbelangen centraal stelt.

Gedragsregels zijn vaak algemeen geformuleerd. Het beleid van de FSMA krijgt vorm naar aanleiding van concrete toezichtsacties: inspecties, analyse van documenten, websites en apps, contacten met ondernemingen onder toezicht…

WAT WORDT JE FUNCTIE?

 • Je houdt operationeel toezicht op de gedragsregels. Dit laatste gebeurt binnen de cel Conduct, die instaat voor het “off site toezicht” op de gedragsregels en waakt over de overeenstemming van de toezichtsacties van de FSMA met het wettelijke kader.
 • Je verzorgt de opvolging van de inspecties ter plaatse over de gedragsregels en bent het contactpunt voor deze materie, zowel binnen de FSMA als daarbuiten.   

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je hebt een master in de rechten of een master in de economie, het recht en de bedrijfskunde.
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de financiële sector (bij banken, verzekeringsondernemingen, asset managers, gespecialiseerde advocatenkantoren of consultants...)  en een goede theoretische en praktische kennis van de MiFID-gedragsregels.
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de financiële markten en producten, alsook voor alle nieuwe ontwikkelingen op dat gebied.
 • Je hebt een groot aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties. Je kan goed in teamverband werken en toont initiatief.
 • Je beschikt over sterke analytische en synthetische vaardigheden. Je slaagt erin om zowel mondelinge als schriftelijke communicatie logisch te structuren en om ingewikkelde materie in klare taal uit te drukken.
 • Je werkt doelgericht, je bent assertief en kan overtuigend argumenteren.
 • Je hebt affiniteit met de taken van algemeen belang die zijn toevertrouwd aan de FSMA.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en een goede kennis van het Engels.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de kosten naar/van het werk, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (enkele dagen per week telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

Merk op dat alle medewerkers van de FSMA onderworpen zijn aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.