search_api_autocomplete

Logo

1 april 2011 betekent een belangrijke nieuwe stap voor het toezicht op de Belgische financiële sector. Om dit momentum kracht bij te zetten werd voor de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ een nieuw logo gecreëerd dat de kenmerken en waarden belichaamt die de grondvesten van de instelling uitmaken.

De basisvorm is een diepblauw vierkant: strak en solide, zakelijk, formeel – een gevestigde waarde. Een tweede – en krachtig communicerend – element is de diagonale afgeronde lijn. Niet alleen is deze dynamisch en doet ze denken aan groei, ook aan financiële grafieken, cijfers en tabellen, maar vooral weerspiegelt ze het handelen van de toezichthouder: tegelijk daadkrachtig en redelijk.

Het woordbeeld FSMA bovenaan in het vierkant bevat eveneens beide aspecten: het gaat om een strak – beslist, integer en formeel – lettertype maar het is tevens afgerond, toegankelijk.

De groene kleur van de lijn trekt door haar frisheid en dynamiek de aandacht op nieuwe rollen of taken voor de organisatie; zij vertaalt de permanente zorg om de belegger/financiële consument en zijn welbegrepen belangen.

In de waarden die ik wil vooropstellen voor de FSMA is dezelfde dualiteit vervat: gezag en degelijkheid, professionalisme en daadkracht, rechtlijnigheid, integriteit en normbesef. Maar ook onafhankelijkheid, toegankelijkheid én openheid.

Aan ons allen om deze waarden gestalte te geven.

Jean-Paul Servais, Voorzitter FSMA