search_api_autocomplete
41.

Welke bewijsstukken moet een tussenpersoon ter beschikking houden van de FSMA?

Tussenpersonen die hun inschrijvingsdossier indienen, moeten de volgende documenten ter beschikking houden van de FSMA:

Over het algemeen bepaalt de FSMA welke informatie en documenten de tussenpersonen haar moeten bezorgen opdat zij zou kunnen controleren of zij de voor hen geldende wettelijke en reglementaire bepalingen steeds naleven. De FSMA bepaalt ook hoe vaak en op welke manier de tussenpersonen die informatie en documenten moeten overleggen. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA binnen de door haar vastgestelde termijn is een voorwaarde om in het register van de financiële tussenpersonen te worden ingeschreven en om die inschrijving te behouden.