search_api_autocomplete
Home

Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer

Waarschuwing
Valse kredieten: een zakenman biedt een waaier eurobiljetten  van 50 euro aan

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van twee nieuwe ondernemingen die op frauduleuze manier vermogensbeheerdiensten aanbieden. De FSMA wil u helpen om dat soort fraude beter te begrijpen. Daarom lanceert zij een animatiefilm en een video met een getuigenis van een slachtoffer van dergelijke fraude. Deze films kaderen in een nieuwe sensibiliseringscampagne van de FSMA voor onlinefraude.

Bij frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer contacteren de oplichters u telefonisch, soms zonder dat u daarom heeft gevraagd, soms nadat u uw contactgegevens op een onlineformulier heeft ingevuld. Een ‘deskundige’ stelt u dan voor om uw vermogen te beheren, en belooft u een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Die aanbiedingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Wees dus voorzichtig, want als u die oplichters vertrouwt, ziet u uw geld nooit meer terug!

De voorbije weken kreeg de FSMA aanwijzingen van frauduleuze activiteiten van:

Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

Soms wordt u gecontacteerd nadat u belangstelling heeft getoond voor reclame voor hoge rentevoeten op sociale netwerken of andere websites. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op met het voorstel om uw vermogen te beheren. Raadpleeg onze waarschuwingen van 30 september 2019 en 3 december 2020 voor meer informatie.

Soms wordt u ook telefonisch gecontacteerd zonder dat u zelf eerst iets heeft ondernomen. Die 'cold calling'-techniek komt erg vaak voor bij beleggingsfraude. Daarna vragen zij u de website van hun ‘onderneming’ te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms ontvangt u een contractvoorstel. Alle verdere contacten verlopen per e-mail, telefonisch, per sms of via WhatsApp.

Opgelet: laat u niet misleiden door het 'professionele' uitzicht van de website waarnaar u wordt doorverwezen. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

Wat stellen de oplichters voor?

Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. U vertrouwt de betrokkenen dan uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

Hoe kan u zich tegen zo’n praktijken beschermen?

De FSMA raadt u aan de volgende aanbevelingen te volgen om te vermijden dat u wordt opgelicht:

  • Doe de test op de FSMA-website om te achterhalen of een aanbieding een poging tot oplichting is.
  • Blijf op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat ook!
  • Geloof niet zomaar alles wat ondernemingen beweren. Vaak verklaren ze een vergunning te hebben om financiële diensten aan te bieden terwijl dat helemaal niet zo is. Controleer altijd de informatie die u krijgt (handelsnaam, maatschappelijke zetel …). Is de onderneming buiten de Europese Unie gevestigd? Weet dan dat u moeilijkheden kan ondervinden als u in een conflictsituatie terechtkomt.
  • Ga na of de onderneming een vergunning heeft. Dat kan u opzoeken in de lijsten op de FSMA-website onder ‘Consumenten - Check je aanbieder’. Wees ook op uw hoede voor ‘cloned firms’. Dat zijn zogezegde ondernemingen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. U kan die fraude op het spoor komen door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken.
  • Lees de waarschuwingen op de website van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO. Ga na of er een waarschuwing is over de onderneming die u financiële diensten aanbiedt. Zoek niet alleen op naam van de onderneming(en) die u financiële diensten aanbied(t)(en), maar ook op naam van de onderneming waaraan u geld zou moet storten.

U kan dit op de FSMA-website opzoeken met de zoekfunctie. Bovendien zijn alle ‘ondernemingen’ waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, opgenomen in de lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied. Ook die lijst vindt u op de FSMA-website.

Opgelet: komt de naam van de onderneming die u opzoekt niet voor in de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u er niet van uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt natuurlijk alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een onderneming illegaal actief is in België. Dat komt onder meer omdat malafide ondernemingen geregeld van naam veranderen.

  • Wees op uw hoede voor ‘cold calling’. Dat betekent dat u via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar vooraf om heeft verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
  • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de onderneming, noch met uw thuisland.
  • Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
  • Wees extra achterdochtig als u wordt gevraagd een bijkomende som te storten en/of een belasting te betalen vooraleer de onderneming u winst kan uitbetalen. Deze opvragingen wijzen vaak op fraude.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbieding van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

U bent toch slachtoffer geworden? Wat nu?

Denkt u het slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Opgelet: deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk klacht in te dienen en die grondig te documenteren (naam van de betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld heeft gestort, …).

Bekijk de nieuwe sensibiliseringsvideo’s over frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer.