search_api_autocomplete

Staatsbon

Wat is een staatsbon?

Een staatsbon is een door de federale overheid uitgegeven schuldbewijs voor particuliere beleggers. Meestal gaat het om een vastrentende obligatie met een bepaalde looptijd en een jaarlijkse coupon.

Hoe werkt het?

De federale overheid geeft viermaal per jaar (in maart, juni, september en december) staatsbons uit die doorgaans een looptijd van 5, 8 of 10 jaar hebben. Staatsbons zijn genoteerd op de beurs van Brussel.

De federale overheid verbindt zich ertoe om, gedurende de hele looptijd van de staatsbon, een op voorhand vastgestelde rentevoet aan de belegger uit te keren (de zogenaamde “coupon”). Daarnaast verbindt de overheid zich ertoe om het volledige belegde kapitaal aan de belegger terug te betalen op de eindvervaldag van de staatsbon.

Welke regels gelden er?

Bij de commercialisering van staatsbons moet de overheid bepaalde informatie ter beschikking stellen van de geïnteresseerde belegger. Ook de reclame voor staatsbons moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de wetgeving inzake de informatie over en publiciteit voor staatsbons.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over staatsbons vindt u op Wikifin.be en op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld.