search_api_autocomplete

CFD

Wat is een CFD?

Een CFD (Contract for Difference) is een financieel derivaat dat beleggers toelaat een hausse- of baissepositie in te nemen in een onderliggend actief. Dat onderliggend actief kan een aandeel zijn, een index, een grondstof, enz.

Een CFD met buitenlandse valuta als onderliggend actief heet forex (foreign exchange).

Hoe werkt het?

Een CFD wordt afgesloten tussen twee partijen, een koper en een verkoper. In het contract is bepaald dat de verkoper aan de koper het verschil zal betalen tussen de waarde van het onderliggend actief bij de aanvang van het contract en de waarde van datzelfde actief op de vervaldatum van het contract. Bij een negatief verschil betaalt de koper het verschil aan de verkoper.

Welke regels gelden er?

De commercialisering van bepaalde CFD’s en andere over-the-counter-derivaten, zoals binaire opties aan niet-professionele cliënten in België is verboden.

Wat doet de FSMA?

De FSMA controleert de toepassing van het commercialiseringsverbod. Ze controleert of aanbieders van CFD’s, die toegelaten zijn voor de verkoop, beschikken over een vergunning om dergelijke producten te verstrekken. Aanbieders zonder vergunning staan op een lijst met waarschuwingen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op deze website.