search_api_autocomplete
Home
2.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als kredietmakelaar?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars:

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen ofwel geslaagd zijn in een door de FSMA erkend examen, ofwel in aanmerking komen voor een overgangsregime, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als makelaar moet u een verklaring op erewoord afgeven dat u geen verbintenissen heeft om een deel of het geheel van uw productie bij een bepaalde kredietgever of groep van kredietgevers te plaatsen.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een kredietmakelaar aan de FSMA bezorgen?".