FAQ

FAQ Overzicht

Aanvullende pensioenen - Informatie voor werknemers

A. Aanvullende pensioenen in een notendop

B. Wat zijn de mogelijkheden bij indiensttreding?

C. Gebeurtenissen tijdens de loopbaan

D. Wat als mijn werkgever betrokken is bij een overname of failliet gaat?

F. Wat als ik schulden heb?

G. Wat zijn de mogelijkheden als ik een woning wil kopen of bouwen?

H. Wat gebeurt er bij ontslag of SWT (brugpensioen)?

I. Uitkering van het aanvullend pensioen

J. Wat gebeurt er in geval van overlijden?