search_api_autocomplete
Home

COVID-19: Informatie over het aanvullend pensioen

On this page

Laatst bijgewerkt op 04-2022

Aanvullende pensioenen

In deze rubriek zijn een aantal vragen gebundeld die specifiek betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis op het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de hieraan gekoppelde Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.

De speciale maatregelen die de overheid ter zake heeft genomen, liepen van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2022, en zijn dus ondertussen verstreken. Deze rubriek blijft – ter informatie - beschikbaar op onze website.