search_api_autocomplete
Home

COVID-19: Informatie voor consumenten

On this page

Vragen?

Indien u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen heeft in verband met de coronacrisis, kan u ons contacteren via ons callcenter.

Laatst bijgewerkt op 04-2022

Aanvullende pensioenen

In deze rubriek zijn een aantal vragen gebundeld die specifiek betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis op het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de hieraan gekoppelde Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.

De speciale maatregelen die de overheid ter zake heeft genomen, liepen van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2022, en zijn dus ondertussen verstreken. Deze rubriek blijft – ter informatie - beschikbaar op onze website.   

Kredietsector

De banken hebben zich ertoe verbonden om soepel om te gaan met klanten in nood door de coronacrisis en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Daartoe hebben ze een pakket concrete maatregelen ingevoerd. Meer informatie over deze maatregelen is terug te vinden op de website van Febelfin en de website van de Nationale Bank van België.

Verzekeringssector

De verzekeringsondernemingen hebben zich ertoe verbonden om soepel om te gaan met klanten in nood door de coronacrisis en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Daartoe hebben ze een pakket concrete maatregelen ingevoerd. Meer informatie over deze maatregelen is terug te vinden op de website van Assuralia en de website van de Nationale Bank van België.

Vragen over de coronamaatregelen?

Stel uw vragen over de coronamaatregelen via het contactformulier.