Consumenten

aanvullende pensioenen

In deze rubriek zijn een aantal vragen gebundeld die specifiek betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis op het aanvullend pensioen en de hieraan gekoppelde overlijdensdekking. 

Indien u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen heeft in verband met de Coronacrisis, kan u ons contacteren via ons callcenter.

 

Kredietsector

De banken hebben zich ertoe verbonden om soepel om te gaan met klanten in nood door de coronacrisis en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Daartoe hebben ze een pakket concrete maatregelen ingevoerd. Meer informatie over deze maatregelen is terug te vinden op de website van Febelfin en de website van de Nationale Bank van België.

Verzekeringssector

De verzekeringsondernemingen hebben zich ertoe verbonden om soepel om te gaan met klanten in nood door de coronacrisis en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Daartoe hebben ze een pakket concrete maatregelen ingevoerd. Meer informatie over deze maatregelen is terug te vinden op de website van Assuralia en de website van de Nationale Bank van België.

Waarschuwingen