search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

 • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
 • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
 • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
textfield
select
Titel Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum Sort ascending
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
 • Agartha Asset Management
 • Antarimarkets
 • Apex500
 • Brokeragea
 • Calliber
 • Capital Professional Reserve
 • Concept Blue
 • Cryptosaving
 • CTmatador
 • DCMGROUP
 • EJMarkets
 • Europa Trade Capital
 • Euro Trade
 • FinsRoyal
 • Foxane
 • Fxpoint
 • Glenrocks
 • Globalxtrades
 • High Capital
 • Introtrade
 • Infinity4x
 • Kardon Capital
 • LPLeurope
 • LPL Invest
 • Oriontero
 • Slimhandel
 • Soltechx
 • Standpoint Finance
 • Ti-GI
 • Top Capital 24
 • Towards Source
 • Traderhouse
 • Trade Horizon
 • Trends Turbo
 • Ualgo
 • World Markets
 • Word Wide Brokers
 • x-tradebrokers
 • https://www.agarthaassetmanagement.com
 • https://www.antarimarkets.com
 • https://www.apex-500.com
 • https://www.brokeragea.com
 • https://www.calliber.io
 • https://www.cp-r.net
 • https://www.concept-blue.com
 • https://www.cryptosavings.io
 • https://www.ctmatador.com
 • https://www.platform.ctmatador-pro.com
 • https://www.dcmgroup.io
 • https://www.ejmarkets.com
 • https://www.europatradecapital.com
 • https://www.eurotrade.co
 • https://www.finsroyal.com
 • https://www.foxane.com
 • https://www.fxpoint.co
 • https://www.glenrocks.com
 • https://www.globalxtrades.com
 • https://www.high-capitals.com
 • https://www.introtrade.pro
 • https://www.infinity4x.com
 • https://www.kardoncapital.com
 • https://www.lpleurope.com
 • https://www.lplinvest.com
 • https://www.oriontero.com
 • https://www.slimhandel.com
 • https://www.soltechx.com
 • https://www.standpointfinance.com
 • https://www.ti-gi.com
 • https://www.topcapital24.com
 • https://www.towardssource.com
 • https://www.traderhouse.com
 • https://www.tradehorizon.com
 • https://www.tradehorizon2.com
 • https://www.trends-turbo.com
 • https://www.ualgo.com
 • https://www.worldmarkets.com
 • https://www.worldwidebrokers.co
 • https://www.x-tradebrokers.com
 • https://ww-brokers.com/
 • https://www.slimhandel.nl
Online frauduleuze tradingplatformen
08/06/2022
 • Air Credit Pro
 • BCCE Bank
 • Bedrijf Financial
 • BKR Geld Bezorging
 • Chronys Services
 • CJ-Finances
 • Credipea
 • Duty Financial Corp
 • Empayc Finance
 • EranFinance
 • Europe-Finance
 • Fast Financial Bank
 • Financ-Ed
 • Geld Sofort
 • Global Kreditering
 • GlobalService-krediet
 • Groupe Asux
 • Hoek Financien
 • Idealus Krediet Bank
 • IFCR Services
 • Katel Finance
 • Krediet Prestito
 • Kredinel
 • Legal Finance Global
 • Lening Classic
 • Lening zonder voorwaarde
 • Multi Diensten
 • Mzava Finance
 • Nieuwlening
 • Nofico Bank
 • Persoonlijk krediet
 • RachWin
 • Rexwin Financial
 • SGL Investeerder
 • Sofina Invest Groupe
 • SolisFunding
 • UnaKredo
 • Unitec Global Finance LTD
 • Zenicorn Corporate
 • https://air-krediet.com/
 • https://www.bcce-bank.com
 • https://bedrijf-financial.com/
 • http://www.bkrgeldbezorging.com/
 • http://www.chronys-services.fr
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://credipea.com/
 • https://dutyfinancialcorp.com/
 • https://royal-eranfinance.com/
 • https://europe-finance.net/
 • https://www.fastfinancialbnk.com/
 • https://www.financedkrediet.com/
 • https://financien-krediet.nl/
 • https://www.geld-sofort.com/
 • https://globalkreditering.com/
 • https://globalservice-krediet.com/
 • https://www.groupe-asux.com/
 • https://www.hoekfinancien.com
 • https://idealus-krediet.com/
 • https://ifcrservices.com/
 • https://katel-finance.com
 • https://krediet-prestito.com/
 • https://www.kredinel.com/
 • https://www.legalfinancegloball.com
 • https://www.lening-classic.com
 • https://www.leningzondervoorwaarde.com
 • https://www.multi-diensten.com/
 • http://mzava-financial.com/
 • https://nieuwlening.com/
 • http://www.noficogroup.org/
 • https://leningen-be.com/
 • https://www.rachwin.com
 • http://rexwin-financial.com/
 • https://www.sgl-investeerder.com
 • https://sofina-invest-groupe.com/
 • https://www.solisfunding.com
 • https://www.unakredo.com
 • https://ugf-ltd.com/
 • http://zenicorncorporate.com/
Kredietfraude
24/05/2022
 • EA World FX
 • https://eaworldfx.com/front/index.html
Online frauduleuze tradingplatformen
12/04/2022
 • http://iqbcoin.com/
 • http://iqbcoin.net/
Recovery rooms
30/03/2022
 • Allied Indices International
 • Alpes trading
 • Shard asset management
 • Universal asset management
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
 • https://www.alpes-trading.com/
 • http://www.shardassetmanagement.net/
 • http://www.sassetmanagement.ne/
 • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Alpes trading
 • https://www.alpes-trading.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Allied Indices International
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Shard asset management
 • http://www.sassetmanagement.net/
 • https://www.shardassetmanagement.net/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Universal asset management
 • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • 24xFOREX
 • 4x-Trade
 • Advantium Limited
 • AlfaPrime-Markets
 • AssetShot
 • Bitreserve (cloned firm)
 • BrownFinance
 • BTC-Markets
 • Capital Of Focus
 • CoinsBanking
 • CRPmarkets
 • FinoTrend
 • Fortexo
 • FundsProMax
 • Holding Partners
 • IGC Markets (cloned firm)
 • Impressive Area
 • InGoInvest
 • Invesdo (cloned firm)
 • Kiplar
 • Kirther Investment
 • Ladson Capital
 • Liquidspro
 • Lite Gap
 • Livetradingfx
 • Luxury Capitals
 • MarketsEU
 • Marketsi (cloned firm)
 • Ozon F Corporation
 • Pegasus Invest
 • Sagatrade
 • Selfkings
 • Status Markets
 • Sterlingspecialist
 • SwissMarket(s)fx
 • The Investment Center
 • TradingFX Global
 • Vnsmart
 • https://www.24xforex.com
 • https://www.4x-trade.net
 • https://www.4x-trade.com
 • https://www.advantiumlimited.com
 • https://www.alfaprime-markets.com
 • https://www.assetshot.com
 • https://www.bitreserve.cc
 • https://www.b-finances.com
 • https://www.btc-markets.com
 • https://www.capitaloffocus.com
 • https://www.coinsbanking.com
 • https://www.crpmarkets.com
 • https://www.finotrend.com
 • https://www.fundspromax.com
 • https://www.holding-partners.com
 • https://www.igcmarkets.com
 • https://www.impressivearea.com
 • https://www.ingoinvest.com
 • https://www.invesdo.io
 • https://www.fr.kiplar.com
 • https://www.kiplar.org
 • https://www.kirtherinvestments.com
 • https://wwww.kirtherinvestment.com
 • https://www.ladson-capital.com
 • https://www.liquidspro.com
 • https://www.litegap.com
 • https://www.livetradingfx.com
 • https://www.luxury-capitals.com
 • https://www.luxurycapitals.com
 • https://www.marketseu.com
 • https://www.marketseufx.com
 • https://www.marketsi.co.uk
 • https://www.ozonfcorporation.bond
 • https://www.pegasus-invest.com
 • https://www.sagatrade.io
 • https://www.sellfkings.com
 • https://www.statusmarkets.com
 • https://www.status-mark.com
 • https://www.sterlingspecialist.com
 • https://www.swissmarketfx.com
 • https://www.investmentcenter.co.uk
 • https://www.investmentcenter.com
 • https://www.tradingfxglobal.com
 • https://www.vnsmart.com
Online frauduleuze tradingplatformen
02/02/2022
 • Allright Company
 • BDPM
 • Best Lening
 • BPI krediet
 • Carrefourdupret
 • CEFIPRO
 • Credit Conso Cash
 • Eight88 Griffins
 • Euno-Krediet
 • Fiata-Geld
 • Financial Credit Union
 • Financiele hulp
 • Financiële oplossing
 • Financiering services
 • Finev Financial
 • G-lenen
 • Geld Finanz
 • Global Services Agency & Financiën
 • Halderen Lening
 • HosmyaInvest
 • Illimity Service Krediet
 • Joy Service
 • Kovack Finance
 • Magda Ruppe
 • Maxi-Financiën
 • Mijn snelle tegoed
 • Oplosing Finance
 • Privat-Kreditering
 • Snel Krediet
 • Snel Krediet Financien
 • Snel Kredieten
 • Snelle Geld Lening
 • Spainco Commercialbank
 • Ultima Diensten
 • Vandaag Geldlening
 • Vitalfinanzen
 • https://allright-company.com/
 • https://bdpm-group-bank.com/
 • https://best-lening.com/
 • https://bpikrediet.com/
 • https://www.carrefourdupret.com/
 • https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/
 • https://credit-conso-cash.com/nl
 • https://888griffins.com/
 • https://euno-kredit.com/
 • https://www.fiata-geld.com/
 • https://financial-credit-union.be/
 • https://financielehulp.com/
 • http://financiele-oplossing.com/
 • https://financieringservices.com/
 • https://finev-financial.com/
 • https://g-lenen.nl/
 • https://www.geld-finanz.com/
 • https://global-financien.com/
 • https://www.halderen-lening.com
 • https://hosmyainvest.com/
 • https://illimity-servicekrediet.com/
 • https://joy-service.com/
 • https://kovack-finance.com/
 • https://www.magdaruppe.com
 • https://maxi-financien.com/
 • https://mijn-snelle-tegoed.com/
 • https://oplosing-finance.com/
 • https://privatkreditering.com/
 • https://snel-krediet.com/
 • https://snelkrediet-financien.com/
 • https://snel-kredieten.com/
 • http://snelservicekrediet.com/
 • https://spaincocommercialbank.com/
 • https://ultima-diensten.com/
 • https://vandaag-geldlening.com/
 • https://www.vital-finanzen.com/
Kredietfraude
20/01/2022
 • Binarycent
 • BTC-chain
 • Clever Trade
 • Crypto Trading Association
 • FiniVieX
 • Finomarkets
 • Genesis11
 • Global Trading26
 • Gs4trade
 • KapitalEU
 • LPLFinances
 • NitroCapitals
 • OrbitGTM
 • Sunton Capital
 • Uptrade
 • Ventera Group
 • Winbitx
 • https://www.binarycent.com
 • https://www.btc-chain.com
 • https://www.clever-trade.com
 • https://www.cta-capitals.com
 • https://www.cta-capital.com
 • https://www.finiviex.com
 • https://www.finomarkets.com
 • https://www.genesis11.com
 • https://www.globaltrading26.com
 • https://www.gs4trade.com
 • https://www.gs-4trade.com
 • https://www.kapitaleu.com
 • https://www.lplfinances.com
 • https://www.lplfinances.eu
 • https://www.nitrocapitals.com
 • https://www.orbitgt-m.com
 • https://www.suntonfx.com
 • https://www.uptrademarket.com
 • https://www.venteragroup.com
 • https://www.winbitx.com
 • https://www.orbitgtm-pro.net
Online frauduleuze tradingplatformen
15/11/2021
 • Forex 7xt+0
 • Garafi
 • Insun Forex
 • MWNG Company Limited
 • XT.com
 • https://web.ftasjh.com/
 • https://garafi.com/
 • http://tradeinsun.com/
 • https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm
 • https://www.xt.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
27/10/2021
 • Atlantix - Krediet
 • Atlantix krediet
 • Bank Krediet online
 • Credo Credit
 • Emie-Kredit-Finance
 • Fia Serv
 • Finances Pour Tous
 • Financiele Vereniging
 • Gerdo Leningen
 • Global Kredit
 • Henver Finance
 • Ideale Financiele
 • International Service Credit
 • Krediet diensten
 • Krediet Investeringsbank
 • Krediet Service
 • Legal Finance Global
 • Leningdienst
 • Lening Euro Beleggingsfond
 • Lening Persoonlijke
 • Mutuo Financin
 • Molio-Krediet
 • Mutuel Krediet
 • Service Financial Euro
 • Snelle Geldlening
 • Snelle-Lening Group.com
 • Union Credit
 • https://bankkredietonline.com
 • https://emie-kredit-finance.com
 • https://fia-services.com
 • https://finances-pourtous.com
 • https://financiele-vereniging.com
 • https://gerdo-leningen.com
 • https://global-kredit.com
 • https://henverfinance.com
 • https://ideale-financiele.com
 • https://international-service-credit.com
 • https://kredietdiensten.com
 • https://krediet-investeringsbank.com
 • https://krediet-service.com
 • https://legalfinanceglobal.com
 • https://leningdienst.com
 • https://lening-euro-beleggingsfond.site123.me
 • https://leningpersoonlijke.com
 • https://mf-groep.be
 • https://molio-krediet.com
 • https://mutuelkrediet.com
 • https://service-financial-euro.com
 • https://snellegeldlening.com
 • https://snelle-leninggroup.com
 • https://union-credit-service.com
 • https://www.atlantixkrediet.com
 • https://www.atlantix-krediet.com
 • https://www.credo-credit.com
Kredietfraude
15/10/2021
 • BSBC Bank
 • Diamond Groupe
 • Finance Fox
 • Finmove
 • JP Krediet Express
 • Kredit Finance Bank
 • Mael Groups
 • Sereniteit Service
 • Snel Kapitaal
 • Sobrimogeld
 • UFUK Group
 • https://bbk-inter.com/
 • http://www.diamondgroupe.com/
 • https://nl.finance-fox.net/
 • https://www.nl.finmove.net/
 • https://jpkredietexpress.com/
 • https://www.kfb-inter.com/
 • https://maelgroups.com/
 • https://sereniteit-service.com/
 • https://snelkapitaal.com/
 • https://sobrimogeld.com/
 • http://ufuk-krediet.com/
Kredietfraude
27/08/2021
 • Finiko
 • https://www.thefiniko.com/
Andere
24/08/2021
 • Bitengecko
 • CryptoMatex
 • Deltamarket
 • Eiro-group
 • EuroStandarte
 • Finetero
 • FXCT Investments
 • Goldenrodfx
 • Kapitalfx
 • Profxmarket (cloned firm)
 • Riva financial systems
 • Tradergy
 • TradeVtech
 • United asset finance limited (cloned firm)
 • https://www.bitengecko.com/
 • https://www.cryptomatex.com/
 • https://www.deltamarket.net/
 • http://www.delta-mark.net/
 • https://www.eiro-group.com/
 • https://www.eurostandarte.com/
 • http://www.finetero.com/
 • https://www.fxctinvestments.com/
 • https://goldenrodfx.com/
 • http://www.kapitalfx.de/
 • http://www.kapitalfx.ch/
 • https://www.profxmarket.eu/
 • http://www.rivafinancialsystems.com/
 • http://www.tradergy.io/
 • https://www.tradevtech.com/
 • http://www.united-asset-finance.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
08/07/2021
 • La Franco-Suédoise d’investissement
 • http://www.franco-suedoise-investissement.fr/
Vermogensbeheer
01/07/2021
 • ML-capital
 • http://www.ml-capital.fr/
Vermogensbeheer
01/07/2021
 • ML-Capital
 • La Franco-Suédoise d’investissement
Kredietfraude
01/07/2021
 • 24Quest
 • BKR-Investbank
 • Credit Horizon
 • Direct Golden Bank
 • Successful Kredit
 • https://twentyfourquest.com/
 • https://bkr-investbank.com/
 • https://credit-horizon.com/
 • https://www.direct-golden.com/
 • https://successful-krediet.com/
Kredietfraude
29/06/2021
 • Cap De France
 • ST Conseils
 • http://www-cap-de-france.com/
 • https://www.st-conseils.com/
Alternatieve beleggingen
24/06/2021
 • Bitcoin Champion
 • Bitcoin Superstar
 • Bitcoin System
 • Acceptrade
 • Antarigroup
 • Capitalfx
 • CFD Advanced
 • Cinda Securities
 • Commerce wealth
 • Finexro
 • Finvesting
 • Galore Pro
 • Horizon Invest
 • ICTrades
 • Ironefx
 • My Coin Elite
 • Northstate
 • OmegaPro
 • Primecap
 • Quantums Trade
 • Topdigitalcoin
 • Triton Capital Markets
 • Westmark
 • http://www.acceptrade.com/
 • https://www.antarigroup.com/
 • https://www.capitalfx.co/
 • https://www.cfdadvanced.com/
 • http://www.cinda-securities.com/
 • http://www.commercewealth.com/
 • http://www.finexro.com/
 • https://www.finvestings.com/
 • https://galore.pro/
 • https://horizoninvest.cc/
 • https://horizoninvest.io/
 • https://www.ictrades.co/
 • http://www.ironefx.com/
 • http://www.mycoinelite.com/
 • http://www.northstate.io/
 • https://www.omegaprofx.com/
 • https://www.omegaproworld.site/
 • http://www.omegaprotrading.com/
 • https://www.omegapro.world/
 • http://www.primecap.io/
 • https://www.quantums-trade.com/
 • http://www.topdigitalcoin.com/
 • http://www.westmark.com/
 • https://www.cfdadvanced.london
 • https://www.cfdadvances.com
 • https://www.cfdadv.com
 • http://www.tritoncapitalmarkets.com/
 • http://www.tritonmarkets.com/
 • http://www.tcapitaltrading.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
05/05/2021
 • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • https://www.daltium.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • Bruckhaus Quist
 • Daltium
 • EMW Capital
 • http://www.bruckhaus-quist.com/
 • http://www.daltium.com/
 • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • http://www.cashfxgroup.com/
 • http://www.worldmarkets.com/
 • https://endotech.io/
Andere
26/04/2021
 • http://www.smartcapitale.fr/
 • http://www.edu4traders.com/
 • http://www.tradehouseeurope.com/
Andere
21/04/2021
 • http://www.app-bpi-portugal.com/
 • http://www.lse-client.com/
 • https://www.lse-asset.com/
Andere
08/04/2021
 • http://www.private-union.com/
Recovery rooms
31/03/2021
 • http://www.accfrance.com/
 • https://www.dofin-bv.com
 • http://www.globalmtcorp.com/
 • http://www.robingregory-ifa.com/
 • https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com/
 • http://www.omicron-scpi.com/
 • http://www.oranje-bv.com/
 • http://www.pmb-invest.com/
Andere
26/03/2021
 • https://bitcoin-loophole.io/
 • http://www.4tfx.io/
 • http://www.binvesting.com/
 • https://www.bitstarmarkets.com/
 • http://www.btcbrokerz.com/
 • https://www.capitalfx.co/
 • https://www.finexics.com/
 • http://www.finexics.io/
 • https://glballiance.com/
 • http://www.mynetcoin.net/
 • https://www.quantbitex.com/
 • http://www.str-capital.com/
 • http://www.tradezmarket.com/
 • http://www.unixbroker.com/
 • http://www.xtrgate.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
10/03/2021
Recovery rooms
09/03/2021
 • Antares
 • http://www.antares.trade/
Ponzifraude / Piramidalefraude
04/03/2021
 • http://www.kasimayari.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • http://www.hepburninvestment.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • http://www.okuras-global.capital/
Boiler rooms
02/02/2021
 • https://www.greenbridgeinternational.com
Boiler rooms
02/02/2021
 • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Boiler rooms
02/02/2021
 • London Stock Exchange (cloned firm)
 • http://www.lse-client.com/
 • https://www.lse-asset.com/
Vermogensbeheer
29/01/2021
 • Global Bank Investment
 • https://www.gbk-investment.com
Kredietfraude
18/01/2021