search_api_autocomplete

FAQ

select

Vergunning vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Hoe beoordeelt de FSMA of een voorgenomen verwerving van een deelneming de kandidaat-verwerver de mogelijkheid zou bieden invloed van betekenis op de bedrijfsvoering van de VVB uit te oefenen? , Mag een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de compliancefunctie uitbesteden? , Mag een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de interneauditfunctie uitbesteden? , Welke regels omkaderen de samenwerking tussen een VVB en een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten? , Welke regels omkaderen de samenwerking tussen een VVB en een klantenaanbrenger? , Beleggingsadvies, Beroepsmatig verrichte beleggingsdienst, Betekenisvolle aandeelhouder, Bijkantoor, Duurzame drager, Effectieve leider, Europees paspoort, Financieel instrument, Gekwalificeerde deelneming, Gezond en voorzichtig beleid, Hoofdbestuur, Klantenaanbrenger, Onafhankelijke controlefunctie, Passende deskundigheid, Professionele betrouwbaarheid, Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, Vrije dienstverlening, VVB

Openbare overnamdebiedingen en MAR

1. Wanneer dient een potentiële bieder openbaar te maken dat hij de intentie heeft om een openbaar bod te doen?, 2. Welke informatie dient te worden opgenomen in een persbericht waarin de potentiële bieder zijn intentie om een bod te doen aankondigt?, 3. Vanaf wanneer moet er kennis worden gegeven van verrichtingen in effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden?, 4. Zijn de bepalingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap van toepassing in de context van de voorbereiding van een openbaar bod?, 5. Biedt de regelgeving inzake marktmisbruik een wettelijk kader voor de onderhandelingen die een bieder voert in verband met zijn overnamebieding?, 6. Mag een bieder tijdens de voorbereiding van een overnamebod nog effecten kopen om zijn positie in de doelvennootschap te versterken (ook wel 'stakebuilding' genoemd)?
Crowdfunding

Disclaimer

Regels over de vergunning als alternatieve-financieringsplatform

A.1. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te krijgen? , A.2. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden?, A.3. Hoeveel kost een vergunning als alternatieve-financieringsplatform? , A.4. Is de Belgische crowdfundingwet van toepassing op alle alternatieve-financieringsdiensten die in België worden verstrekt of aangeboden?, A.5. Is er een gepubliceerde lijst van alternatieve-financieringsplatformen die vergund zijn door de FSMA? , A.6. Is er een overgangsregime voor crowdfundingplatformen die al actief waren voor 1 februari 2017?, A.7. Op welke soorten crowdfundingplatformen houdt de FSMA toezicht? , A.8. Wat is 'effectieve leiding'?, A.9. Wat is hoofdbestuur in België? , A.10. Wat is 'passende deskundigheid'? , A.11. Wat is 'professionele betrouwbaarheid'? , A.12. Wat is een 'passend bedrijfscontinuïteitsbeleid'? , A.13. Wat is een 'passende organisatie'? , A.14. Wat is een 'persoon die controle over de vennootschap uitoefent'?, A.15. Wat is het 'wettelijk bestuursorgaan'? , A.16. Wat zijn de 'vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te voeren'? , A.17. Wat zijn de minimumvereisten voor een 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering'?
A.1. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te krijgen? , A.2. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden?, A.3. Hoeveel kost een vergunning als alternatieve-financieringsplatform? , A.4. Is de Belgische crowdfundingwet van toepassing op alle alternatieve-financieringsdiensten die in België worden verstrekt of aangeboden?, A.5. Is er een gepubliceerde lijst van alternatieve-financieringsplatformen die vergund zijn door de FSMA? , A.6. Is er een overgangsregime voor crowdfundingplatformen die al actief waren voor 1 februari 2017?, A.7. Op welke soorten crowdfundingplatformen houdt de FSMA toezicht? , A.8. Wat is 'effectieve leiding'?, A.9. Wat is hoofdbestuur in België? , A.10. Wat is 'passende deskundigheid'? , A.11. Wat is 'professionele betrouwbaarheid'? , A.12. Wat is een 'passend bedrijfscontinuïteitsbeleid'? , A.13. Wat is een 'passende organisatie'? , A.14. Wat is een 'persoon die controle over de vennootschap uitoefent'?, A.15. Wat is het 'wettelijk bestuursorgaan'? , A.16. Wat zijn de 'vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te voeren'? , A.17. Wat zijn de minimumvereisten voor een 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering'?
A.1. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te krijgen? , A.2. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden?, A.3. Hoeveel kost een vergunning als alternatieve-financieringsplatform? , A.4. Is de Belgische crowdfundingwet van toepassing op alle alternatieve-financieringsdiensten die in België worden verstrekt of aangeboden?, A.5. Is er een gepubliceerde lijst van alternatieve-financieringsplatformen die vergund zijn door de FSMA? , A.6. Is er een overgangsregime voor crowdfundingplatformen die al actief waren voor 1 februari 2017?, A.7. Op welke soorten crowdfundingplatformen houdt de FSMA toezicht? , A.8. Wat is 'effectieve leiding'?, A.9. Wat is hoofdbestuur in België? , A.10. Wat is 'passende deskundigheid'? , A.11. Wat is 'professionele betrouwbaarheid'? , A.12. Wat is een 'passend bedrijfscontinuïteitsbeleid'? , A.13. Wat is een 'passende organisatie'? , A.14. Wat is een 'persoon die controle over de vennootschap uitoefent'?, A.15. Wat is het 'wettelijk bestuursorgaan'? , A.16. Wat zijn de 'vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te voeren'? , A.17. Wat zijn de minimumvereisten voor een 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering'?

Regels over het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten

B.1. Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners? , B.2. Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten? , B.3. Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?, B.4. Mogen crowdfundingdienstverleners advies verlenen over beleggingsinstrumenten die ze via het platform commercialiseren?, B.5. Wat is een geschiktheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren? , B.6. Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?, B.7. Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?, B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?, B.9. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft? , B.10. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?, B.11. Specifieke informatie financieringsvehikel, B.12. Wat zijn 'MiFID-gedragsregels'? , B.13. Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren? , B.14. Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?
B.1. Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners? , B.2. Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten? , B.3. Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?, B.4. Mogen crowdfundingdienstverleners advies verlenen over beleggingsinstrumenten die ze via het platform commercialiseren?, B.5. Wat is een geschiktheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren? , B.6. Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?, B.7. Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?, B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?, B.9. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft? , B.10. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?, B.11. Specifieke informatie financieringsvehikel, B.12. Wat zijn 'MiFID-gedragsregels'? , B.13. Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren? , B.14. Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?
B.1. Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners? , B.2. Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten? , B.3. Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?, B.4. Mogen crowdfundingdienstverleners advies verlenen over beleggingsinstrumenten die ze via het platform commercialiseren?, B.5. Wat is een geschiktheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren? , B.6. Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?, B.7. Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?, B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?, B.9. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft? , B.10. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?, B.11. Specifieke informatie financieringsvehikel, B.12. Wat zijn 'MiFID-gedragsregels'? , B.13. Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren? , B.14. Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?

Regels over het gebruik van alternatieve-financieringsvehikels

C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt? , C.2. Moet het financieringsvehikel een specifieke juridische vorm hebben?, C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener? , C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert? , C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?
C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt? , C.2. Moet het financieringsvehikel een specifieke juridische vorm hebben?, C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener? , C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert? , C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?
C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt? , C.2. Moet het financieringsvehikel een specifieke juridische vorm hebben?, C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener? , C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert? , C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?

Regels over het openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten

D.1. In welke gevallen moet er een prospectus worden gepubliceerd? En in welke gevallen een informatienota?, D.2.a Wat moet er in een prospectus staan?, D.2.b Welke informatie wordt er opgenomen in de informatienota?, D.3. Hoe verloopt het onderzoek van een ontwerp van prospectus door de FSMA?, D.4. Mag er reclame worden gemaakt voor alternatieve-financieringsdiensten? , D.5. Welke fiscale voordelen bestaan er voor wie belegt in aandelen of schuldinstrumenten in het kader van crowdfunding?
D.1. In welke gevallen moet er een prospectus worden gepubliceerd? En in welke gevallen een informatienota?, D.2.a Wat moet er in een prospectus staan?, D.2.b Welke informatie wordt er opgenomen in de informatienota?, D.3. Hoe verloopt het onderzoek van een ontwerp van prospectus door de FSMA?, D.4. Mag er reclame worden gemaakt voor alternatieve-financieringsdiensten? , D.5. Welke fiscale voordelen bestaan er voor wie belegt in aandelen of schuldinstrumenten in het kader van crowdfunding?
D.1. In welke gevallen moet er een prospectus worden gepubliceerd? En in welke gevallen een informatienota?, D.2.a Wat moet er in een prospectus staan?, D.2.b Welke informatie wordt er opgenomen in de informatienota?, D.3. Hoe verloopt het onderzoek van een ontwerp van prospectus door de FSMA?, D.4. Mag er reclame worden gemaakt voor alternatieve-financieringsdiensten? , D.5. Welke fiscale voordelen bestaan er voor wie belegt in aandelen of schuldinstrumenten in het kader van crowdfunding?

Regels voor buitenlandse platformen

E.1. Welke regels gelden voor buitenlandse platformen die alternatieve-financieringsdiensten willen verstrekken in België?
E.1. Welke regels gelden voor buitenlandse platformen die alternatieve-financieringsdiensten willen verstrekken in België?
E.1. Welke regels gelden voor buitenlandse platformen die alternatieve-financieringsdiensten willen verstrekken in België?
Moratorium

Algemene vragen over de doelstelling van het moratorium

1. Waarom neemt de FSMA dit initiatief?, 2. Om welke producten gaat het ?, 3. Hoe werkt het moratorium in de praktijk?, 4. Hoe wordt bepaald of een gestructureerd product 'bijzonder ingewikkeld' is?, 5. Hoe worden de vier criteria toegepast?, 6. Wat gebeurt er met de gestructureerde producten die al op de markt zijn?, 7. Gaat dit initiatief risicovolle producten weren?, 8. Waarom vallen ook producten met kapitaalbescherming onder het moratorium?, 9. Waarom blijft het initiatief beperkt tot gestructureerde producten?, 10. Waarom een vrijwillig moratorium en geen verbod?, 11. Wat als het moratorium niet nageleefd wordt?, 12. Hoe lang zal het moratorium duren?, 13. Waar kan ik als professioneel terecht voor meer uitleg?
1. Waarom neemt de FSMA dit initiatief?, 2. Om welke producten gaat het ?, 3. Hoe werkt het moratorium in de praktijk?, 4. Hoe wordt bepaald of een gestructureerd product 'bijzonder ingewikkeld' is?, 5. Hoe worden de vier criteria toegepast?, 6. Wat gebeurt er met de gestructureerde producten die al op de markt zijn?, 7. Gaat dit initiatief risicovolle producten weren?, 8. Waarom vallen ook producten met kapitaalbescherming onder het moratorium?, 9. Waarom blijft het initiatief beperkt tot gestructureerde producten?, 10. Waarom een vrijwillig moratorium en geen verbod?, 11. Wat als het moratorium niet nageleefd wordt?, 12. Hoe lang zal het moratorium duren?, 13. Waar kan ik als professioneel terecht voor meer uitleg?
1. Waarom neemt de FSMA dit initiatief?, 2. Om welke producten gaat het ?, 3. Hoe werkt het moratorium in de praktijk?, 4. Hoe wordt bepaald of een gestructureerd product 'bijzonder ingewikkeld' is?, 5. Hoe worden de vier criteria toegepast?, 6. Wat gebeurt er met de gestructureerde producten die al op de markt zijn?, 7. Gaat dit initiatief risicovolle producten weren?, 8. Waarom vallen ook producten met kapitaalbescherming onder het moratorium?, 9. Waarom blijft het initiatief beperkt tot gestructureerde producten?, 10. Waarom een vrijwillig moratorium en geen verbod?, 11. Wat als het moratorium niet nageleefd wordt?, 12. Hoe lang zal het moratorium duren?, 13. Waar kan ik als professioneel terecht voor meer uitleg?

Technische vragen over de bepalingen van het moratorium

1. Is het moratorium van toepassing op gestructureerde producten waarvan de commercialiseringsperiode gestart is voor 1 augustus 2011?, 2. Volgens welke procedure toetst de FSMA de naleving door de distributeur van de toetreding tot het moratorium?, 3. Welke is de situatie van een uitgevende instelling waarvan de producten worden gecommercialiseerd door een derde distributeur?, 4. Is het moratorium van toepassing op de secundaire verhandeling van gestructureerde producten?, 5. Moet het product de naam van de emittent vermelden?, 6. Wat is de reikwijdte van het begrip commercialisering?, 7. Is het moratorium van toepassing op discretionair vermogensbeheer of private plaatsingen?, 8. Is het moratorium van toepassing op producten die louter op initiatief van de cliënt worden aangekocht?, 9. Wat is de definitie van retailbelegger en hoe dient de limiet van 500.000 EUR te worden geïnterpreteerd bij het toepassen van de opt out?, 10. Wanneer geniet een effectenindex van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en wanneer geldt een effectenindex als benchmark?, 11. Wanneer is de selectie van aandelen of de huisindex voldoende gediversifieerd?, 12. Welke informatie moet tijdens de looptijd van het product worden verstrekt over de samenstelling van de selectie van aandelen of huisindex?, 13. Hoe wordt de evenredigheid tussen deelname in winst en verlies beoordeeld?, 14. Wanneer heeft een minimale wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een disproportionele impact?, 15. Wat wordt bedoeld met 'te ingewikkelde strategie indien de kapitaalbescherming voorwaardelijk is' ?, 16. Welke mechanismen worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn en worden dus niet meegerekend bij de beoordeling van het aantal in de berekeningsformule vervatte mechanismen?, 17. Wanneer is er voldoende transparantie aangaande de kosten?, 18. Wat wordt bedoeld met een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product?, 19. Wie zijn de 'houders van het product' die moeten ingelicht worden?, 20. Waarop slaat het engagement van de distributeur om bij toetreding vrijwillig het marketingmateriaal aan de FSMA over te maken en hoe kan dit praktisch gebeuren?, 21. Geldt het engagement van de distributeur om de waarde van de spaar- en derivatencomponent voorafgaand aan de commercialisering aan de FSMA over te maken ook voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out?, 22. Moeten alle entiteiten met een distributiekanaal die deel uitmaken van dezelfde groep verplicht toetreden tot het moratorium?, 23. Wanneer is een rentevoet toegankelijk? , 24. Moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die exclusief verbonden zijn aan een centrale instelling en geen verzekeringsmakelaar zijn, een beslissing nemen in verband met de toetreding tot het moratorium? , 25. Hoe vaak zullen de antwoorden op vragen van de sector met algemene draagwijdte worden bekendgemaakt?, 26. Wat impliceert 'formule' in de definitie van gestructureerd product zoals opgenomen in het moratorium?, 27. Hoe wordt de berekeningsformule beoordeeld indien de onderliggende waarde van de derivatencomponent van het gestructureerd product hetzij beheerd wordt volgens een CPPI methodologie of aanverwante techniek, hetzij een huisindex is? , 28. Dient de methodologie van de huisindex voor de selectie en weging van de componenten die deel uitmaken van de huisindex gebaseerd te zijn op een set van voorafbepaalde objectieve criteria? , 29. Vallen aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek die worden aangeboden door een werkgever aan zijn personeel als deel van het verloningspakket onder de bepalingen van het moratorium? , 30. Ingeval de distributeur ervoor heeft geopteerd om onder de opt out te commercialiseren, waar dient de zin in het marketingmateriaal en op het inschrijvingsformulier opgenomen te worden dat het product als bijzonder ingewikkeld wordt beschouwd in het licht van het moratorium van de FSMA?, 31. Hoe worden de bepalingen van het moratorium toegepast op een tak 23 verzekeringscontract?, 32. Aan welke voorwaarden dient een selectie van indexen te voldoen? , 33. Wat is de reikwijdte van de teaser? , 34. Is een achtergesteld en gestructureerd product verenigbaar met het moratorium?, 35. Is het moratorium van toepassing op obligaties uitgegeven door commerciële of industriële ondernemingen ('corporate bonds')?
1. Is het moratorium van toepassing op gestructureerde producten waarvan de commercialiseringsperiode gestart is voor 1 augustus 2011?, 2. Volgens welke procedure toetst de FSMA de naleving door de distributeur van de toetreding tot het moratorium?, 3. Welke is de situatie van een uitgevende instelling waarvan de producten worden gecommercialiseerd door een derde distributeur?, 4. Is het moratorium van toepassing op de secundaire verhandeling van gestructureerde producten?, 5. Moet het product de naam van de emittent vermelden?, 6. Wat is de reikwijdte van het begrip commercialisering?, 7. Is het moratorium van toepassing op discretionair vermogensbeheer of private plaatsingen?, 8. Is het moratorium van toepassing op producten die louter op initiatief van de cliënt worden aangekocht?, 9. Wat is de definitie van retailbelegger en hoe dient de limiet van 500.000 EUR te worden geïnterpreteerd bij het toepassen van de opt out?, 10. Wanneer geniet een effectenindex van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en wanneer geldt een effectenindex als benchmark?, 11. Wanneer is de selectie van aandelen of de huisindex voldoende gediversifieerd?, 12. Welke informatie moet tijdens de looptijd van het product worden verstrekt over de samenstelling van de selectie van aandelen of huisindex?, 13. Hoe wordt de evenredigheid tussen deelname in winst en verlies beoordeeld?, 14. Wanneer heeft een minimale wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een disproportionele impact?, 15. Wat wordt bedoeld met 'te ingewikkelde strategie indien de kapitaalbescherming voorwaardelijk is' ?, 16. Welke mechanismen worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn en worden dus niet meegerekend bij de beoordeling van het aantal in de berekeningsformule vervatte mechanismen?, 17. Wanneer is er voldoende transparantie aangaande de kosten?, 18. Wat wordt bedoeld met een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product?, 19. Wie zijn de 'houders van het product' die moeten ingelicht worden?, 20. Waarop slaat het engagement van de distributeur om bij toetreding vrijwillig het marketingmateriaal aan de FSMA over te maken en hoe kan dit praktisch gebeuren?, 21. Geldt het engagement van de distributeur om de waarde van de spaar- en derivatencomponent voorafgaand aan de commercialisering aan de FSMA over te maken ook voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out?, 22. Moeten alle entiteiten met een distributiekanaal die deel uitmaken van dezelfde groep verplicht toetreden tot het moratorium?, 23. Wanneer is een rentevoet toegankelijk? , 24. Moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die exclusief verbonden zijn aan een centrale instelling en geen verzekeringsmakelaar zijn, een beslissing nemen in verband met de toetreding tot het moratorium? , 25. Hoe vaak zullen de antwoorden op vragen van de sector met algemene draagwijdte worden bekendgemaakt?, 26. Wat impliceert 'formule' in de definitie van gestructureerd product zoals opgenomen in het moratorium?, 27. Hoe wordt de berekeningsformule beoordeeld indien de onderliggende waarde van de derivatencomponent van het gestructureerd product hetzij beheerd wordt volgens een CPPI methodologie of aanverwante techniek, hetzij een huisindex is? , 28. Dient de methodologie van de huisindex voor de selectie en weging van de componenten die deel uitmaken van de huisindex gebaseerd te zijn op een set van voorafbepaalde objectieve criteria? , 29. Vallen aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek die worden aangeboden door een werkgever aan zijn personeel als deel van het verloningspakket onder de bepalingen van het moratorium? , 30. Ingeval de distributeur ervoor heeft geopteerd om onder de opt out te commercialiseren, waar dient de zin in het marketingmateriaal en op het inschrijvingsformulier opgenomen te worden dat het product als bijzonder ingewikkeld wordt beschouwd in het licht van het moratorium van de FSMA?, 31. Hoe worden de bepalingen van het moratorium toegepast op een tak 23 verzekeringscontract?, 32. Aan welke voorwaarden dient een selectie van indexen te voldoen? , 33. Wat is de reikwijdte van de teaser? , 34. Is een achtergesteld en gestructureerd product verenigbaar met het moratorium?, 35. Is het moratorium van toepassing op obligaties uitgegeven door commerciële of industriële ondernemingen ('corporate bonds')?
1. Is het moratorium van toepassing op gestructureerde producten waarvan de commercialiseringsperiode gestart is voor 1 augustus 2011?, 2. Volgens welke procedure toetst de FSMA de naleving door de distributeur van de toetreding tot het moratorium?, 3. Welke is de situatie van een uitgevende instelling waarvan de producten worden gecommercialiseerd door een derde distributeur?, 4. Is het moratorium van toepassing op de secundaire verhandeling van gestructureerde producten?, 5. Moet het product de naam van de emittent vermelden?, 6. Wat is de reikwijdte van het begrip commercialisering?, 7. Is het moratorium van toepassing op discretionair vermogensbeheer of private plaatsingen?, 8. Is het moratorium van toepassing op producten die louter op initiatief van de cliënt worden aangekocht?, 9. Wat is de definitie van retailbelegger en hoe dient de limiet van 500.000 EUR te worden geïnterpreteerd bij het toepassen van de opt out?, 10. Wanneer geniet een effectenindex van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en wanneer geldt een effectenindex als benchmark?, 11. Wanneer is de selectie van aandelen of de huisindex voldoende gediversifieerd?, 12. Welke informatie moet tijdens de looptijd van het product worden verstrekt over de samenstelling van de selectie van aandelen of huisindex?, 13. Hoe wordt de evenredigheid tussen deelname in winst en verlies beoordeeld?, 14. Wanneer heeft een minimale wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een disproportionele impact?, 15. Wat wordt bedoeld met 'te ingewikkelde strategie indien de kapitaalbescherming voorwaardelijk is' ?, 16. Welke mechanismen worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn en worden dus niet meegerekend bij de beoordeling van het aantal in de berekeningsformule vervatte mechanismen?, 17. Wanneer is er voldoende transparantie aangaande de kosten?, 18. Wat wordt bedoeld met een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product?, 19. Wie zijn de 'houders van het product' die moeten ingelicht worden?, 20. Waarop slaat het engagement van de distributeur om bij toetreding vrijwillig het marketingmateriaal aan de FSMA over te maken en hoe kan dit praktisch gebeuren?, 21. Geldt het engagement van de distributeur om de waarde van de spaar- en derivatencomponent voorafgaand aan de commercialisering aan de FSMA over te maken ook voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out?, 22. Moeten alle entiteiten met een distributiekanaal die deel uitmaken van dezelfde groep verplicht toetreden tot het moratorium?, 23. Wanneer is een rentevoet toegankelijk? , 24. Moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die exclusief verbonden zijn aan een centrale instelling en geen verzekeringsmakelaar zijn, een beslissing nemen in verband met de toetreding tot het moratorium? , 25. Hoe vaak zullen de antwoorden op vragen van de sector met algemene draagwijdte worden bekendgemaakt?, 26. Wat impliceert 'formule' in de definitie van gestructureerd product zoals opgenomen in het moratorium?, 27. Hoe wordt de berekeningsformule beoordeeld indien de onderliggende waarde van de derivatencomponent van het gestructureerd product hetzij beheerd wordt volgens een CPPI methodologie of aanverwante techniek, hetzij een huisindex is? , 28. Dient de methodologie van de huisindex voor de selectie en weging van de componenten die deel uitmaken van de huisindex gebaseerd te zijn op een set van voorafbepaalde objectieve criteria? , 29. Vallen aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek die worden aangeboden door een werkgever aan zijn personeel als deel van het verloningspakket onder de bepalingen van het moratorium? , 30. Ingeval de distributeur ervoor heeft geopteerd om onder de opt out te commercialiseren, waar dient de zin in het marketingmateriaal en op het inschrijvingsformulier opgenomen te worden dat het product als bijzonder ingewikkeld wordt beschouwd in het licht van het moratorium van de FSMA?, 31. Hoe worden de bepalingen van het moratorium toegepast op een tak 23 verzekeringscontract?, 32. Aan welke voorwaarden dient een selectie van indexen te voldoen? , 33. Wat is de reikwijdte van de teaser? , 34. Is een achtergesteld en gestructureerd product verenigbaar met het moratorium?, 35. Is het moratorium van toepassing op obligaties uitgegeven door commerciële of industriële ondernemingen ('corporate bonds')?
Financiële producten

De goedkeuring van reclame door de FSMA