search_api_autocomplete

Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten oefenen de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uit, hetzij als agent, hetzij als makelaar:

  • een agent in bank- en beleggingsdiensten is een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van één enkele kredietinstelling of één enkele beleggingsonderneming;
  • een makelaar in bank- en beleggingsdiensten is een tussenpersoon die niet is gebonden door een vaste band met één of meerdere kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

Deze bemiddelingsactiviteit bestaat bijvoorbeeld in het in ontvangst nemen van gelddeposito's in naam en voor rekening van een kredietinstelling of in het verstrekken van beleggingsdiensten in naam en voor rekening van een beleggingsonderneming.

Om werkzaamheden op het vlak van bank- en beleggingsdiensten te mogen uitoefenen, is een inschrijving bij de FSMA vereist.

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële diensten die de Belgische financiële dienstverleners aan het publiek in België mogen verstrekken, wordt naar de volgende tabel verwezen.